Ózdi Ipari Park

 A Magyarország észak-keleti részén található ózdi kistérség hosszú időn keresztül a bányászat és kohászat egyik legjelentősebb központjának számított. A hétszáz éves Ózd 35 000 fős lakosságával Borsod-Abaúj-Zemplén megye második legnépesebb városa. A 28 települést magába foglaló vonzáskörzetével együtt mintegy 70 000 fő vallja magát a régióhoz tartozónak.

 Ózd Budapesttől 160 km-re, három észak-magyarországi megyeszékhelytől (Miskolc, Eger, Salgótarján) pedig közel azonos távolságra, mintegy 60 km-re található. Közúton és vasúton egyaránt megközelíthető. Egeren keresztül a fővárossal összekötő útból 100 km autópálya, 60 km főút.

 A település közelében (12 km) húzódik Szlovákia határa közúti és vasúti nemzetközi átkelőhellyel, de könnyen elérhető a lengyel és ukrán határ is. Vonzó hegyvidéki környezete természeti szépségekben igen gazdag.

 A nehézipari ágazatoknak az 1990-es években megkezdődött tartós visszaesése miatt új programokat kellett kidolgozni a gazdasági szerkezet átalakítására. Ennek érdekében került sor a hajdani acélipari központ területén az ózdi ipari park kialakítására.

 Az ipari park létrehozásához kedvezőek voltak az adottságok:

- a volt törzsgyári, mintegy 50 ha-os terület kerítésekkel zárt, jól elhatárolt,

- a hálózati infrastruktúra (villamos-áram, földgáz, víz, csatorna, iparvágány, belső telefon-hálózat) kiépített, szabad kapacitások állnak rendelkezésre; a rendszerre való rácsatlakozás 50-200 m távolságon belül megvalósítható,

- a területen megépült térségi inkubációs és innovációs központ, valamint a betelepült szolgáltató intézmények (jogi-, pénzügyi-, műszaki tanácsadás, orvosi ellátás, őrzésvédelem, stb.) komplex információs és szolgáltatási háttért biztosítanak,

- az ipari parkban közel 140 vállalkozás működik, mintegy 600 főt foglalkoztatva; árbevételük meghaladja a 5 milliárd forintot,

- a felesleges létesítmények bontásával összefüggő munkák befejeződtek, folyamatban van a környezet rehabilitációja,

- elkészült a Területkialakítási- és Szabályozási Terv, a felszabadított területeken lehetőség van 5-10000 m2-es telkek vásárlására,

- rendelkezésre áll a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, folyamatosan újratermelődő munkaerő, fejlett képzési, átképzési intézményrendszerrel,

- a határmenti piacok (Közép-Kelet Szlovákia, Dél-Lengyelország, Ukrajna) közelsége figyelemre méltó perspektívát ad a termelési és kereskedelmi kooperációnak.

Az ózdi régió vállalkozó övezeti-, térségi- és pénzügyi kedvezményeket biztosit a gazdaságfejlesztést, illetve munkahelyteremtést elősegítő projektek megvalósításához.

Az adottságokat és kedvezményeket figyelembe véve az Ózdi Ipari Park Projekt célja a már jelenleg is működő, rehabilitációs jellegű ipari park végleges kiépítése, amely

- a meglévő környezethez leginkább igazodik,

- a térségben az ipari tevékenység újjáélesztését, rehabilitációját eredményezi,

- elősegíti a technikai felzárkóztatást megkönnyítő, új és követő jellegű technológiák telepítését, a bérmunka-lehetőségek kihasználását,

- közös szolgáltató tevékenységet működtet, új típusú szolgáltatásokat (pl.: telekommunikációs-, informatikai-, innovációs központot stb.) épít ki.

Az ózdi kistérség középtávú cselekvési tervében - a Rombauer tervben - a város központjában elhelyezkedő, rehabilitációs jellegű ipari park volt törzsgyári területén alapvető célkitűzésként az ipari örökségvédelmen alapuló fejlesztések megvalósítása került megfogalmazásra. Ennek keretében két fő funkció valósulhat meg:

- ipari örökséget bemutató épületek, volt csarnokok kialakítása, látogatói központ létrehozása

- olyan közösségi terek kialakítása, amely a konferencia- és kultúrális turizmust erősítik

Milyen ágazatokban várunk elsősorban betelepülőket?

- környezetvédelmi ipar

- gép- és járműipar,

- logisztika, disztribució,

- anyagmozgatás, csomagolás,

- elektronikai összeszerelés, gyártás

- faipar,

- műanyag-feldolgozás

Az Ózdi Ipari Park az országba az elsők között, 1997-ben kapta meg az "ipari park" minősítést. A terület 2005-től műemléki jelentőségű, illetve 4 ingatlan műemléki besorolást kapott.

Ózd neve másfél évszázadon át egyet jelentett a vaskohászattal és a város, mint a térség nehézipari központja, az Ózdi Kohászati Üzemekkel és annak kapcsolódó szervezeteivel, és egyéb intézményeivel közel 25.000 embernek adott munkát. A XXI. századra az ipar megrendülésével a térség több szempontból is, de elsősorban gazdaságilag hanyatlásnak indult, a lakosság jelentős része elvesztette a megélhetését biztosító munkáját, a fiatalabb generációk elvándorolnak és a vaskohászat virágkorát idéző kulturális emlékek is már csak nyomokban találhatóak meg. A városvezetés a Rombauer Tervvel új fejezetet kíván nyitni a település életében. A programban leírt feladatok végrehajtásával joggal reméljük, hogy a térség foglalkoztatási rátája növekedési pályára áll, vonzóvá válik mind lakosai, mind a befektetők számára, és középtávon egy sikeres város- és térségfejlesztési programot valósítunk meg.

Az Ózdi Ipari Park várja azokat a befektetőket, vállalkozókat, akik a képzett munkaerőre, a jól kiépített infrastruktúrára, a térségi preferenciákra és más kedvezményekre, a szomszédos országok közeli piacaira építve szeretnének gyártani, termelni. Számit azokra, akik érdekeltek egy regionális határmenti, szállítmányozási, raktározási, kereskedelmi központ kialakításában. Együtt kíván működni mindazokkal, akik a régió újjászületésén, talpraállitásán fáradoznak.