Információk

 

Ipari parkunkról részletes aktuális információkat talál ezen oldalon is

 

Az Ózdi Ipari Parkban  működő egyes termelő és szolgáltató jelentősebb

vállalkozások

 

 

 

 

Vállalkozás megnevezés

Létszám (fő)

 

 

   1.   Agrofém 71' Kft.

15

   2.   Bolyok-Box Kft.

10

   3.   EMoGÁ Kft.

2

   4.   Eréval Auditor Kft.

8

   5.   Fafel Kft.

20

   6.   FÉMIKSZ Huzalfeldolgozó és Szeggyár Kft.

46

   7.   Hungaro Invest Kft.

49

   8.   ÓEKSZ Kft.

24

   9.   OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

46

  10.  Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

5

  11.  Ózdi Acél-Trans Kft.

28

  12.  Piramis Kft.

10

  13.   Spal Kft.

55

  14.   Stivas Kft.

15

  15.   Vitkó Security Kft.

6

 

vissza az oldal tetejére

 


Az Ózdi Ipari Park adózási és vállalkozási környezete

  

Tulajdoni állapot: Az Ózdi Ipari Park új befektetők és vállalkozók számára kiajánlható területe per-, igény- és tehermentes.

Helyi adók:

- Építményadó: 2012. január 1-től minden építményre - a garázson kívül - sávos építményadó kerül bevezetésre a hasznos alapterülete után:

a, ha 100 m2-t nem haladja meg: - 350 Ft/m2
b, 101-500 m2 között: - 35.000 Ft és a 100 m2 feletti rész után 500 Ft/m2
c, 501-1500 m2 között: - 235.000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 800 Ft/m2
b, 1500 m2 felett: - 1.035.000 Ft és az 1500 m2 feletti rész után 1250 Ft/m2

- Helyi iparűzési adó: az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozók által állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóalapjának (számítása a mindenkori hatályos törvény szerint) 2,0 %-a.

- Gépjárműadó: az éves adótétel személygépkocsiknál a gyártási évtől függően 140-345 Ft/kW/év, tehergépjármű esetén az összsúly + a raksúly 50 %-ának minden megkezdett 100 kg-ja után légrúgós gépjármű esetén 850 Ft/év, nem légrúgós gépjármű esetén 1380 Ft/év.

- Telekadó: nem került bevezetésre.

Az Önkormányzat által nyújtott kedvezmények:

  Az Önkormányzat az engedélyezési eljárások, valamint az adminisztratív ügyintézés gyorsításával segíti a vállalkozások betelepülését.

Központi támogatások:

Az ipari parkba betelepülő vállalkozások számára a hazai és EU-s központi és decentralizált pénzforrások a pályázati feltételek teljesítése esetén elérhetőek. Az ózdi kistérség társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, ipari szerkezetátalakítással érintett és a 48 leghátrányosabb kistérségek egyike. Ezen besorolás alapján a terület- és régiófejlesztési pályázati pénzeknél magasabb a támogatási intenzitási arány, illetve a munkahelyteremtő beruházásokhoz adható támogatás százaléka (+10%). A vállalkozási övezeti és ipari parki +10%-os többlettámogatás is pályázható a maximális támogatási arányon belül. 

Ezen túlmenően a társasági adóról és osztalékadóról szóló tv. adókedvezményei is érvényesíthetők, illetve álláskeresők foglalkoztatása esetén bér- és járuléktámogatás vehető igénybe.

Addicionális támogatás pályázható a regionális és megyei forrásokból.

A területre érvényes építési előírások:

Az Ipari Park területén üzemi, szolgáltató és kereskedelmi építmények, raktárak létesítésére van lehetőség.

A legkisebb teleknagyság 2000 m2. A maximális építmény magasság 12,5 m. A maximális beépíthetőség 50 %, és a minimálisan kialakítandó zöldterület 25 %.

Levegőtisztasági szempontból a terület védett I. kategóriába van besorolva.

Munkaerőpiac

                  Ózd város lakossága:           35000 fő

             Ebből: munkaképes korú:           23000 fő

                       helyben dolgozik:           12000 fő

                       a térségből eljár:       több ezer fő

                Munkanélküliek száma:            

                         - Ózd város     :           3900 fő (15,92%)
                         - Ózdi kistérség
                           (29 település):           5700 fő (22,0%)

Ózd vonzáskörzetének - mely 28 települést foglal magában - lakónépessége 32 000 fő, melynek összetétele hasonló az ózdihoz.

Évente 800-1000 fiatal végez a középfokú képzési rendszerben, az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Ózdi Kirendeltsége pedig 15-20 tanfolyam indítására rendelkezik kapacitással, és évente kb. 500 fő átképzését végzik.

A térségben az ipari szakmakultúrának több mint másfél évszázados múltja van. Az acéliparral kapcsolatos tevékenységek (alkatrész gyártás, villamos-, csőszerelő-, gépészeti- és vasszerkezeti munkák, műszaki tervezés, beruházás kivitelezés) nagyszámban igényeltek felkészült munkaerőt.

Az elektronikai világcégek (General Elektric, Johnson Electric) betelepülésével mintegy 1500 fő sajátította el a korszerű szakmai ismereteket. Ennek ellenére a mai napig sok szakember vállal munkát az ország gyorsabban fejlődő településein, illetve külföldön.

Új beruházások esetén elsősorban a térségből eljáró réteg és az újratermelődő ifjúsági munkaerőkinálat a megcélozandó.

Szakképzett, felsőfokú végzettségű munkaerő tekintetében az Ózd közelségében lévő városok (Putnok, Kazincbarcika, Miskolc, Eger, Salgótarján) is figyelembe vehetők.

 

vissza az oldal tetejére

 

 


Az Ózdi Ipari Park területén igénybevehető szolgáltatások

Az ipari park területén az igénybe vehető nyomvonal jellegű szolgáltatások díjai (villamos energia, gáz, víz, csatorna, telefon) a szolgáltató társaságok mindenkori hatósági árszabályozással megállapított tarifarendszerén alapulnak.

A nem nyomvonal jellegű szolgáltatások igénybevételéért (pl. őrzés-védelem, portaszolgálat, takarítás, stb.) a parkba betelepült vállalkozások a szolgáltatást nyújtó vállalkozással történő külön megállapodás alapján kötelesek fizetni.

Az ipari park üzemeltetője, illetve a parkba betelepült vállalkozások igény esetén komplex pénzügyi-, számviteli, jogi-, iparjogvédelmi-, műszaki-, innovációs, foglalkozásegészségügyi-, kereskedelmi stb., illetve tervezési és kivitelezési szolgáltatást képesek nyújtani a betelepült vállalkozások részére.

Közmű díjtételek: a térségben érvényes tarifáknak megfelelően alakulnak.

vissza az oldal tetejére